24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi, “sosyal politikalar” siyasi partilerin seçim manifestosunda en önemli konuların başında geliyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK) Partisi, son yıllarda özellikle Türkiye’nin sosyal politika uygulamalarındaki görünürlüğünü artırmakta ve gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) sosyal harcamalar, seçime doğru önemli ölçüde artmakta, tüm siyasi partiler sosyal devleti kurmaktadır. ana gündemlerinde anlama.

Sosyal yardımlar, sosyal hizmetler (evde bakım gibi), öğrenci bursları ve emeklilere yapılan ek ödemeler, Türkiye’deki sosyal politika uygulamaları arasında göze çarpmaktadır.

Bu uygulamalar aslında tüm kesimleri ve özellikle de toplumun dezavantajlı kesimlerini ilgilendirmektedir. Başka bir deyişle, sosyal politikaların kapsamı gittikçe genişlemektedir.

Sosyal politikalar neden önemlidir?

Bir ülkede hayata geçirilen sosyal politika uygulamaları, her bir vatandaşın GSYİH’nın paylaştığı ve makroekonomik büyümenin de mikro düzeyde hissedildiği anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle, kapsamlı bir büyüme anlamına gelir, ekonominin bir tuğlası olan her hane sosyal refahtan pay alır.

Tüm dünyanın bugün mücadele ettiği başlıca sorunlardan biri olan yoksulluk, azgelişmiş ülkeler için tek başına sorun değil. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de yoksulluk sorununu aşmanın yollarını arıyorlar. Uygulanan sosyal politikalar bu sorunla mücadelede büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle, Türkiye’de sosyal politikalar yoksulluğu azaltmak ve aslında çok düşük bir orandaki mutlak yoksulluğu ortadan kaldırmak için önemlidir.

Bu arada, Türkiye son yıllarda sosyal politika uygulamalarında oldukça önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu uygulamalar, vatandaşlardan alınan taleplere ve uygulanmaya devam ederken memnuniyetlerine göre şekillendi.

Böylelikle halkın ekonomik ve sosyal refahı memnuniyeti politik istikrarı beraberinde getiriyor. Bu kapsamda, siyasal istikrarın sürdürülmesi açısından sosyal politika uygulamaları son derece önemli hale gelmiştir.

Sosyal politika uygulamaları, her bireyi kapsam dahilinde ayrım gözetmeksizin ve insani gelişmeyi gerçekleştirmek açısından önemlidir. Toplumda sadece gelir dağılımı ve sosyal refahı sağlamayı hedefleyen sosyal politika uygulamaları “sosyal devlet” anlayışının sağlanması açısından önemlidir.

Ülkelerin kişi başına düşen milli gelirine göre belirlenen ülke sıralaması, kişi başına düşen milli gelirdeki artışa veya düşüşe bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu kapsamda, kişi başına milli gelirin artırılmasında ciddi rolü olan sosyal politikaların, ülkelerin mevcut durumlarını değiştirmesi ve bir sonraki yüksek gelir grubuna yükselmesi açısından son derece önemlidir.

Sosyal politikalar ve bütçe

Türkiye’deki sosyal harcamaların GSYİH içindeki payına bakıldığında, hala AB ülkelerinin arkasında olduğu görülmektedir. Türkiye’de sosyal yardımların GSYİH içindeki payı 1,50 iken, GSYİH içindeki sosyal harcamaların AB ve OECD ortalaması yaklaşık 2,30’dur.

Dolayısıyla, artan sosyal harcamaların ve yeni sosyal politikaların hayata geçirilmesinin şart olduğu açıktır.

Bununla birlikte, sosyal harcamaları bütçe araçlarına dayalı belirli kısıtlamalar içinde tutmanın da yararı vardır. Muhalefet partilerinin artan sosyal harcamalarla ilgili açık teklif vaadleri iyi anıları geri getirmiyor.

Dolayısıyla, bir ülkede yapılacak sosyal harcamalar doğrudan ülkenin GSYİH’siyle bağlantılı olduğundan, milli gelir arttıkça daha fazla sosyal harcamaların artması gerektiğini belirten fayda vardır.

Önceki İçerikŞile’de cansız bedeni bulunan Onur Can Özcan kimdir neden öldü? Şarkıları…
Sonraki İçerik20 yaşındaki doktor Razan al-Najjar