KÜNYE

İMTİYAZ SAHİBİ /  GRANTEE

MEHMET AKİF
E-Mail: erkennbaski@gmail.com

_______________________________

GENEL YAYIN YÖNETMENİ /  EDITOR IN CHIEF

UMUT DEMİR

___________________________________________________________________

GÜNDÜZ EDİTÖRLERİ / DAY EDITORS

MELTEM ERÇETİN

DERYA YILDIRIM

___________________________________________________________________

GECE EDİTÖRLERİ / NIGHT EDITORS 

AHMET KESKİN

BAYRAM ÖMÜR

___________________________________________________________________

REKLAM / ADVERSITE

SİBEL ALTIN

___________________________________________________________________

YAZILIK VE SİSTEM YÖNETİMİ / SOFTWARE AND SYSTEMS MANAGEMENT

Bu site WordPress 5.2.2 altyapısı ile lisanslanmış olup erkenbaski.org tarafından tasarlanmıştır.

Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır.
www.erkenbaski.org harici linklerin sorumluluğunu almaz.

___________________________________________________________________

ADRES / ADRESS

Kocasinan Merkez Mahallesi, 34186 Bahçelievler/İstanbul

___________________________________________________________________

HUKUK SORUMLUSU / LEGAL RESPONSIBLE

Ümit SARICA

___________________________________________________________________

HİZMET SAĞLAYICI/ SERVICE PROVIDER (HOSTING)

GoDaddy

___________________________________________________________________

YAYIN İLKELERİ

Hürriyete liyakatin başta gelen şartının, hürriyet içinde kendi kendini kontrol edebilmek olduğuna inanan Türk basın müesseseleri, demokrasinin temel unsurlarından olan basın hürriyetinin topluma ve demokratik düzene en yararlı bir yolda işlemesini sağlamak için tespit ettikleri Ahlak Yasası’na ve bu yasayı yürütmekle görevli Basın Şeref Divanı’nın kararlarına uymayı taahhüt eder.

Basın Ahlak Yasası adıyla yayınlanan ahlak ilkeleri şu şekilde belirtilmiştir;

1 – Bir toplumsal kurum olan gazetecilik, bu mesleğin dışında kalan özel veya ahlaka aykırı amaç ve çıkarlara alet edilemez ve devletin çıkarlarına zarar verici bir şekilde kullanılamaz.

2 – Yazı, haber, fotoğraf vb. yapılacak yayınlarda şu kurallara uyulur: a) Ahlaka aykırı yayında bulunulamaz. b) Kişi, kurum ve sınıfları hedef tutan yazılarda kötü kelimeler kullanılamaz, onur ve şereflerine karşı haksız yayın yapılamaz. c)Toplumu ilgilendirmeyen hâllerde kişilerin özel yaşamları küçük düşürücü şekilde haber yapılamaz. d) Kişilere ve kurumlara karşı iftira ve suçlamada bulunulamaz. e) Din istismar edilemez.

3 – Haberlerde ve olayların yorumunda gerçekleri saptırarak veya kısaltma yoluyla kasıtlı haber yapılamaz, doğruluğuna emin olunmadan yazılamaz.

4 – Gazetenin veya gazetecinin şahsi veya taraf tutan kanaatlerine haberlerin metninde yer verilemez.

5 – Haber başlıklarında, haberin ihtiva ettiği hususlar tahrif edilemez.

6 – Toplumun yararı olmadıkça gizli bilgiler yayınlanamaz.

7 – Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini koruyacak ve kendine verilen sırlara saygı gösterecektir.

8 – Haber, yazı ve resim kaynaklarının, yayın tarihi için koydukları zaman kaydı ihlal edilmez.

9 – İlan, reklam mahiyetindeki haber, resim ve yazıların; ilan veya reklam oldukları tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.

10 – Yanlış bilgilerden dolayı yollanacak haklı cevap veya düzeltmeler, cevap veya düzeltmeye sebep olan yazının etkisini tamamıyla giderecek şekilde en kısa bir zamanda yayımlanır. Bu maddelere göre gazeteciler her istedikleri haberi doğruluğunu kanıtlamadan yayımlayamazlar.